Over Karin Rijff-Molenaar

De drijvende kracht achter
Lengua Viva Linguistic Services

Mijn naam is Karin Rijff-Molenaar. Vanuit mijn onderneming Lengua Viva Linguistic Services lever ik uiteenlopende taaldiensten aan diverse klanten over de hele wereld. Ik ben afgestudeerd als Bachelor in Communication and Translation aan het Instituut voor Tolken en Vertalen, beëdigd bij het Rbtv en aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers.

Werkervaring in medisch en farmaceutisch vakgebied

Naast vertaler ben ik jarenlang (>20 jaar) werkzaam geweest als BIG-geregistreerd verpleegkundige, onder andere gespecialiseerd in oncologie, klinisch wetenschappelijk onderzoek, gynaecologie en de ambulancehulpverlening. Mijn BIG-registratie is nog steeds actueel.

Daarnaast ben ik zeer actief geweest in het bestuur van het medezeggenschapsorgaan van een van mijn voormalige werkgevers. Vanwege mijn ruime werkervaring in het medische/farmaceutische vakgebied en kennis van de bijbehorende terminologie, word ik al vanaf het begin van mijn loopbaan als professioneel vertaler zeer frequent ingezet voor het werken met medische en farmaceutische teksten.

Van patiëntendossiers tot de benodigde documenten voor klinisch wetenschappelijk onderzoek; van bijsluiters tot onderzoeksverslagen en educatief materiaal voor zorgprofessionals, als ervaren medisch vertaler zoek ik altijd naar de perfecte vertolking in de doeltaal.

Beëdigd vertaler en professionele verdieping in juridisch vertalen

In de loop van de jaren heb ik mij, ingegeven door persoonlijke interesse in de rechtspraak, uitgebreid professioneel verdiept in de specialisatie juridisch vertalen. Daarvoor heb ik verschillende verdiepende opleidingen gevolgd op het gebied van onder andere notarieel vertalen, civiel recht, octrooirecht, strafrecht en strafprocesrecht. Dit deed ik zowel in Nederland (SIGV, ITV-H, KTV, OCPE) als in Spanje (Universidad de Salamanca).

Binnenkort wordt mijn registratie in het Rbtv uitgebreid met de specialisatie Juridisch vertaler in strafzaken/ Gerechtsvertaler. Als beëdigd vertaler houd ik mijn specialisaties en registratie goed bij en investeer ik, uit professionele maar ook uit persoonlijke interesse, op regelmatige basis in educatieve activiteiten voor bij- en nascholing.